User Image 2

טופס הרשמה - תואר שני תשפ"ג - פרטים אישיים

דילוג עד נקודת תוכן דף
פרטים אישיים פרטים אקדמיים מסמכים וקבצים תקנונים תשלום סיום הרשמה
* שדה חובה


פרטים אישיים

יש לציין מספר הכולל ספרת ביקורת, המספר צריך להיות בן 9 ספרות
כמו שמופיע בתעודת הזהות
כמו שמופיע בתעודת הזהות

פרטי התקשרות

יש להוסיף מקף לאחר הקידומת
       

כתובת מגורים

פרטים נוספים

       
יש לבחור תאריך מלוח השנה או להקליד תאריך במבנה זה: 05/09/1985

מוגבלות פיסית

למשל: מוגבלות פיזית / חושית / קוגנטיבית / נכות צה"ל (חשוב לנו לדעת על מנת להיערך בהתאם)
       
במידה ויש לכם הערות נוספות אנא רשמו אותן כאן

אישור קבלת מידע

הנני מאשר/ת בזאת לקבל מאוניברסיטת רייכמן ומהגופים הקשורים אליה עדכונים והודעות בנוגע ללימודים ולנושאים הקשורים ללימודים, באמצעות הודעות מסר קצר, הודעות דוא"ל ובדרכים אחרות. ידוע לי שהודעות כאלה עשויות לכלול דברי פרסומת מטעם האוניברסיטה או מטעם צדדים שלישיים, ואני מסכים/מה לקבל אותן.