User Image 2

טופס הרשמה - תואר ראשון תשפ"ג - פרטים אישיים

דילוג עד נקודת תוכן דף
פרטים אישיים פרטים אקדמיים מסמכים ופרטים נוספים תקנונים תשלום סיום הרשמה
* שדה חובה


פרטים אישיים

יש לציין מספר הכולל ספרת ביקורת, המספר צריך להיות בן 9 ספרות
כמו שמופיע בתעודת הזהות
כמו שמופיע בתעודת הזהות

פרטי התקשרות

כתובת מגורים

פרטים נוספים

       
יש לבחור תאריך מלוח השנה או להקליד תאריך במבנה זה: 05/09/1985
       
לידיעתך, הקבלה למעונות אינה אוטומטית וכפופה למקום פנוי וועדת קבלה
       

עלייה לארץ

סיומות קבצים מותרות: TIF, TIFF, JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG, DOC, DOCX, RTF, PDF, PPT, PPTS, PPTX
חובה לעולים חדשים

מוגבלות פיסית

למשל: מוגבלות פיזית / חושית / קוגנטיבית / נכות צה"ל (חשוב לנו לדעת על מנת להיערך בהתאם)
       
במידה ויש לכם הערות נוספות אנא רשמו אותן כאן

אישור קבלת מידע

הנני מאשר/ת בזאת לקבל מאוניברסיטת רייכמן (הבינתחומי) ומהגופים הקשורים אליו עדכונים והודעות בנוגע ללימודים ולנושאים הקשורים ללימודים, באמצעות הודעות מסר קצר, הודעות דוא"ל ובדרכים אחרות. ידוע לי שהודעות כאלה עשויות לכלול דברי פרסומת מטעם האוניברסיטה או מטעם צדדים שלישיים, ואני מסכים/מה לקבל אותן.