רשימת טפסי הרשמה אפשריים

טופס עלות דמי הרשמה שפה מעבר לטופס
תואר שני סמסטר ב' 300  עברית  מעבר לטופס הרשמה
תואר ראשון תשפ"א 300  עברית  מעבר לטופס הרשמה
תואר ראשון ללא מז 300  עברית  מעבר לטופס הרשמה
תואר שני תשפ"א 300  עברית  מעבר לטופס הרשמה
לימודי תואר שלישי 300  עברית  מעבר לטופס הרשמה
Inbound Exchange BA 50  אנגלית  מעבר לטופס הרשמה
Inbound Exchange MA 50  אנגלית  מעבר לטופס הרשמה