רשימת טפסי הרשמה אפשריים

טופס עלות דמי הרשמה שפה מעבר לטופס
Inbound Exchange BA 50  אנגלית  מעבר לטופס הרשמה
Inbound Exchange MA 50  אנגלית  מעבר לטופס הרשמה