רשימת טפסי הרשמה אפשריים

טופס עלות דמי הרשמה שפה קובץ מעבר לטופס
We Code 100.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
תואר ראשון תשפ"ב 300.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
תואר ראשון ללא מז 250.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
שנת השלמה חשבונאות 300.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
תואר שני תשפ"ב 150.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
לימודי תואר שלישי 300.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
Master in Management Analytics 50.00  אנגלית    מעבר לטופס הרשמה
Inbound Exchange BA 50.00  אנגלית    מעבר לטופס הרשמה
Inbound Exchange MA 50.00  אנגלית    מעבר לטופס הרשמה