logo of college top logo

חלק מהשיעורים עשויים להתקיים בקרבת המרכז הבינתחומי בשל עבודות בינוי להרחבת הקמפוס

18/04/2014 05:11

ברוכים הבאים למערכת מידע-נט


יש להקליד את מספר תעודת הזהות כולל ספרת ביקורת ואת הסיסמה אותה קיבלת מהמרכז הבינתחומי הרצליה