דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 17/06/2019 17:58
תמונת רקע במסך הכניסה

יש להקליד את מספר תעודת הזהות כולל ספרת ביקורת ואת הסיסמה אותה קיבלת מהמרכז הבינתחומי הרצליה