logo of college top logo

חלק מהשיעורים עשויים להתקיים בקרבת המרכז הבינתחומי בשל עבודות בינוי להרחבת הקמפוס

25/04/2014 00:41

ברוכים הבאים למערכת מידע-נט


יש להקליד את מספר תעודת הזהות כולל ספרת ביקורת ואת הסיסמה אותה קיבלת מהמרכז הבינתחומי הרצליה