דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 25/03/2019 05:50
תמונת רקע במסך הכניסה

יש להקליד את מספר תעודת הזהות כולל ספרת ביקורת ואת הסיסמה אותה קיבלת מהמרכז הבינתחומי הרצליה